Anmälan

Det går ej anmäla sig då tävlingarna är inställda. Här kommer det finnas en länk där man gör anmälan.
Anmälan öppnar den 20 april och stänger 27 maj.

Anmälningsavgifter
Individuellt junior
Militärsnabb och precision
Fältskjutning
Lag


150 kr/start
250 kr/start
300 kr/start
250 kr/start

Anmälan görs senast den 27 maj och avgift betalas föreningsvis till
PG 174072-9, Kronobergs pistolskyttekrets och skall vara oss tillhanda senast 3 juni 2020.
Efteranmälan medges ej.
Inbetald avgift återbetalas ej.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort.